The Advanced Power Slovakia web site is currently under reconstruction
Advanced Power Slovakia, s.r.o.
Hlavné námestie 3
811 01 Bratislava
IČO 35 800 909
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I.,
oddiel: Sro, vložka číslo: 22951/B.

E-mail: info@advancedpower.sk
tel: +421 2 5441 8768
fax:+421 2 5441 8774